10.3.10

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ιατρική των μουσικών (Θεσσαλονίκη, 16-17/4/2010)

Η Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής και Επιστημών για το Χορό και τις Παραστατικές Τέχνες και το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. πρόκειται να διοργανώσει στις 15 - 17 Απριλίου 2010 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. το «3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ιατρική των Μουσικών».

Δικαίωμα συμμετοχής:
Ιατροί: 100 ευρώ
Μουσικοί & λοιποί: 100 ευρώ
Φοιτητές ιατρικής & ωδείων:  Δωρεάν

Πληροφορίες: PRAXICON - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Εθν. Αντιστάσεως 101, 551 34 Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 460 682, 2310 460 652 Fax: 2310 435 064
 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Προεδρεύοντες: Βιτάλ Βίκτωρ, Παπανικολάου Γεώργιος  9:30 – 9:50             Πρόληψη και αντιμετώπιση των φωνητικών διαταραχών των μουσικών|Πρίντζα Αθανασία 9:50 – 10:10           Πρόληψη ακοής στους μουσικούς|Ηλιάδου Βασιλική 10:10 – 10:30         Δυσφωνία μυϊκής τάσης σε τραγουδιστές και τεχνικές λαρυγγικής        επανατοποθέτησης|  Ξωφύλλης Αθανάσιος 10:30 – 10:50         Προστασία ακοής και διαταραχές ακοής στους μουσικούς|Peltomaa Miika 10:50 – 11:20         ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- Προεδρεύοντες: Ζαμπούλης Χρύσανθος, Jabusch Hans – Christian 11:20 – 11:40         Σωματικά και Ψυχολογικά προβλήματα των Μουσικών|Ηλίας Σακαλάκ 11:40 – 12:00         Υγεία του μουσικού και παθολογία| Schuppert Maria 12:00 – 12:20         Πνευμονική λειτουργία σε μουσικούς πνευστών|Τσάρα Βενετία                              WORKSHOPS 12:30 – 13:30         Προστασία του φωνητικού συστήματος από καταπόνηση –      τραυματισμό. Τεχνικές χαλάρωσης – προετοιμασίας του φωνητικού    συστήματος τραγουδιστών και ηθοποιών|Πρίντζα Αθανασία  13:30 – 14:30         Πως οι φοιτητές – φοιτήτριες της μουσικής με την μουσική αυτογνωσία προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους|Sandgren Maria
14:30 – 17:00         ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
15:00 – 17:00         Επιστημονική Εκδήλωση Παγκόσμια Πρεμιέρα τα ταινίας “DEMON HANDS”, ένα ντοκιμαντέρ για ανθρώπους που πάσχουν από Εστιακή Δυστονία
   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-Προεδρεύοντες: Sandgren Maria, Ιακωβίδης Απόστολος   17:00 – 17:20         Ψυχοπαθολογικοί δείκτες σε επαγγελματίες μουσικούς|Απάλλα Καλλιόπη 17:20 – 17:40         Οι ικανότητες κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας των μουσικών και οι διαταραχές τους|Ηλιάδου Βασιλική 17:40 – 18:00         Ψυχολογικά προβλήματα στους μουσικούς| Sandgren Maria
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-Προεδρεύοντες: Τάσκος Νικόλαος, Altenmüller Eckart  18:00 – 18:20         Οι νευρολογικές διαταραχές του άνω άκρου στους μουσικούς| Αγγέλου Αριστομένης 18:20 – 18:40         Ανάλυση αντισταθμιστικών μηχανισμών (Compensation Patterns) σε   πιανίστες με Εστιακή Δυστονία: Συγκριτική μελέτη προ και κατά τη          διάρκεια της νόσου|Boullet Laurent  18:40 – 19:00         Πρόληψη νευρολογικών διαταραχών των μουσικών| Altenmüller Eckart
 19:00 – 19:15         ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
WORKSHOP 19:15 – 20:15         Εξάσκηση της μουσικής & επώδυνα σύνδρομα (Pain Syndromes):       μηχανισμοί , αποκατάσταση και πρόληψη  | Jasusch Hans – Christian  20:30                    ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- Προεδρεύοντες: Χριστοδούλου Αναστάσιος, Siev-Ner Itzhak 9:30 – 9:50             Καταγραφή των τραυματισμών του άνω άκρου σε μουσικούς   κλασσικών κρουστών οργάνων  Βερβαινιώτη Αγγελική 9:50 – 10:10           Τενοντίτιδα του αγκώνος|   Γκιβίσης Παναγιώτης 10:10 – 10:30         Μουσική και οσφυαλγία|  Χριστοδούλου Αναστάσιος 10:30 – 10:50         Χειρουργείο Άκρας Χειρός στους μουσικούς – Ο ρόλος του χειρουργού|Rieck Bernd
10:50 – 11:20         ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
   ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
                              ΔΙΑΛΕΞΗ - Προεδρεύων: Ευάγελλος Κουδιγκέλης 11:20 – 11:40         Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και της Δημιουργίας κακώσεων στους χορευτές; | Siev-Ner Itzhak WORKSHOPS 11:40 – 12:40         Κλινική εξέταση νεαρών σπουδαστών χορού| Κουδιγκέλης Eυάγγελος 12:40 – 13:40         Παρακολούθηση των χορευτών και φοιτητών για τον εντοπισμό          παραγόντων  κινδύνου και την πρόληψη κακώσεων| Siev-Ner Itzhak, Steinberg Nili 13:40 – 14:00         ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:00 – 15:00         Λειτουργική ανατομία και συνήθεις διαταραχές της Άκρας Χείρας του μουσικού|Rieck Bernd
15:00 – 16:40         ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Προεδρεύοντες: Rieck Bernd, Κωνσταντινίδης Γεώργιος 16:40 – 17:00         Σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή προσαρμοσμένων προγραμμάτων    άσκησης  σε μουσικούς|Φωτιάδου Ελένη 17:00 – 17:20         Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης μυοσκελετικών διαταραχών σε μουσικούς|   Φωτιάδης Δημοσθένης 17:20 – 17:40         Εξελίξεις  στον τρόπο μελέτης των μουσικών|Jabusch Hans – Christian WORKSHOPS 17:40 – 18:40         Διαφορική διάγνωση των παθήσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος στα άνω άκρα. Κλινική νευρολογική και        νευροφυσιολογική εξέταση|  Γιούρης Εμμανουήλ   
18:40 – 19:00         ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19:00 – 20:00         Μέθοδοι επανεκπαίδευσης στους πιανίστες με Εστιακή Δυστονία:       Θεωρητική προσέγγιση και ασκήσεις πρακτικής |Boullet Laurent 20:00 – 21:00         Πρακτικές κατευθύνσεις στη θεραπεία της δυστονίας| Altenmüller Eckart
21:00 – 21:30         ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
21:30                    ΣΥΝΑΥΛΙΑ

No comments: